Contacte

Oficiul Proiecte Internaționale
Universitatea de Stat din Moldova

60, A. Mateevici st., MD-2009, Chisinau, Republica Moldova

Coordonatorul Academic:

Prof. Elena SIMCIUC
Șef al Oficiului  Proiecte Internaționale
Email: simciuc.elena@gmail.com