Despre EUFORY

Despre EuforY

Titlul complet: Orizonturile integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană: Realități și Perspective

Acronim: EUforY

Număr de referință:  619953-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-PROJECT

Startarea Proiectului: Decembrie 2020

Durata: 24 luni

Beneficiar: Universitatea de Stat din Moldova (USM)

 Proiectul EUFORY își pune scopul de a contribui la formarea unei politici UE mai coerente și mai vizibilă  față de Republica Moldova prin îmbunătățirea conștiintizării colaborării politice, drepturilor omului, educației tinerilor, și aprofundarea relațiilor de parteneriat economic și comercial, atât în mediul academic, cât și în afara lui.

Obiectivele proiectului:

1) Încurajarea  cooperarii și să implicării publicul larg, în special mediul academic și tinerii din regiunile de Nord, Sud și centru ale Moldovei într-o dezbatere politic – socială privind drepturile omului, statul de drept, buna guvernare și democratizarea, pentru promovarea securității și stabilității în Moldova;

2) Sporirea cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la progresul realizat de Moldova în cadrul AA UE-MD și noile tendințe ale UE în domeniul educației și cercetării;

3) Creșterea nivelului de familiarizare a publicului larg din Moldova, în general, și mediul academic, tineret, în special, cu privire la problemele politicile comerciale ale UE față de Moldova;

4) Îmbunătățirea înțelegerii în privința UE a problemelor și tendințelor actuale de dezvoltare dincolo de părțile interesate implicate direct și indirect;

5) Sprijinirea dezvoltării profesionale a tinerilor cercetători și profesori pregătiți să integreze bunele practici și noile discipline ale UE în programe și inițiative didactice, care activează în USM și în afara universității prin ERASMUS + Jean Monnet;

6) Imbunătățirea implicării, sensibilizarea și informarea publicului larg cu privire la posibilitățile oferite de instrumentele financiare ale UE (ex: ERASMUS+, HORIZON2020/Horizon Europe etc.).